Zadejte jeden, nebo více z následujících údajů
ID člena (VS):
Příjmení:
Jméno:
Rok narození:
Oddíl:
Hostování:
Informace o platbě
Platbu proveďte ve prospěch účtu: 369 – 369 000 369/0800
Variabilní symbol:
Částka: 100 kč